I 1985 oprettedes en støtteforening, hvor medlemmerne via kontingentet støtter op om det lokalhistoriske arbejde. Per marts 2016 er der 1.236 medlemmer inkl. sponsorer, der hver især bidrager med midler til materialer og projekter, der ad hoc iværksættes for at understøtte Egnssamlingens arbejde.

Støtteforeningen gennemfører adskillige aktiviteter - der i blandt:

  • Arbejdende værksteder - hver tirsdag formiddag kl. 9-12 på Faarupvej 2a, kun afbrudt af kaffepause kl.10...
  • Udgivelse af årsskrifter - som rummer interessante lokalhistoriske bidrag af egnens historie
  • Foredrag - med udgangspunkt i den lokale historie
  • Aktivitetsdage - for 'børn i alle aldre'. Hver tirsdag i skolernes sommerferie samt i efterårsferien

Hvad koster et kontingent? Per 1.januar 2016 er den:

  • 125 kr. for enlige
  • 175 kr. for ægtepar/familie
  • 200 kr. for institutioner

Hvordan bliver jeg medlem af Støtteforeningen?

Hvis man ønsker at støtte Egnssamlingens arbejde med en pengegave kan denne indbetales på Støtteforeningens konto i Sparekassen Vendsyssel - reg.nr. 9070, og konto nr. 156 44 14650


Egnssamlingen   · Faarupvej 3, 9493 Saltum   ·   Telefon: 98 88 18 75   ·   e-mail: info@egnssamlingen.dk   ·   © copyright 2018

Programmeret og hosted af nordicweb