Arkiv

Egnssamlingen følger love & regler for indsamling, registrering og distribuering af vort materiale – herunder de nye regler (2018) vedr. håndtering fotografier & persondatalæs evt. mere her!

Egnssamlingens Lokalhistoriske arkiv er meget besøgt af slægtsforskere og andre, som søger oplysninger om egnen og dens historie. Alle arkivalier er registreret i en database hvor der kan søges på navne og steder.

Personalet står til rådighed med vejledning og hjælp til at finde det du søger. Personalet kan dog som hovedregel ikke påtage sig selve søgningen, men hjælper efter princippet hjælp til selvhjælp.

Arkivet har materiale fra følgende sogne:
Jetsmark, Hune, Saltum, Alstrup, Vester Hjermitslev og Ingstrup og dækker – på nær Gøl sogn og Vedsted – det gamle Hvetbo Herred i Hjørring amt.

Der er således et omfattende materiale, som kan anvendes af alle, der ønsker at drive slægtsforskning, udrede forhold omkring specifikke personer, bygninger og områder m.m.

Af arkivalier kan bl.a. nævnes:

  • Kopier af samtlige kirkebøger fra Jetsmark, Saltum, Hune, Ingstrup, Alstrup og Vester Hjermitslev sogne fra ca. 1650 til 1892.
  • Folketællinger på film fra Hvetbo Herred fra årene 1787 – 1834 – 1840 – 1845 – 1850 – 1860 – 1880 – 1890 – 1901 og 1911.
  • Mormonregistret på film fra det gamle Hjørring amt.
  • Et stort personregister samt registre over døbte og viede i kirkebøgerne fra deres start til ca. 1812.
  • Slægtsbøger og kopier af slægtsoplysninger.
  • Registre til godsskifteprotokoller i Vendsyssel.
  • Skøde – pante og realregistre fra Hvetbo Herred.
  • En stor samling af fotografier af personer og ejendomme.
  • En stor samling gårdmalerier.
  • Aviser og avisudklip fra Hvetbo Herred.