Arkiv

Egnssamlingens Lokalhistoriske arkiv er meget besøgt af slægtsforskere og andre, som søger oplysninger om egnen og dens historie. Vores frivillige arbejder løbende på at registrere materialet i databasen Arkibas, som gør det muligt at se billeder og lignende på arkiv.dk.

Personalet står til rådighed med vejledning og hjælp til at finde det du søger. Personalet kan dog som hovedregel ikke påtage sig selve søgningen, men hjælper efter princippet hjælp til selvhjælp.

Arkivet har materiale fra følgende sogne:
Jetsmark, Hune, Saltum, Alstrup, Vester Hjermitslev og Ingstrup og dækker – på nær Gøl sogn og Vedsted – det gamle Hvetbo Herred i Hjørring amt.

Der er således et omfattende materiale, som kan anvendes af alle, der ønsker at drive slægtsforskning, udrede forhold omkring specifikke personer, bygninger og områder m.m.

Af arkivalier kan bl.a. nævnes:

  • Kopier af samtlige kirkebøger fra Jetsmark, Saltum, Hune, Ingstrup, Alstrup og Vester Hjermitslev sogne fra ca. 1650 til 1892.
  • Folketællinger på film fra Hvetbo Herred fra årene 1787 – 1834 – 1840 – 1845 – 1850 – 1860 – 1880 – 1890 – 1901 og 1911.
  • Mormonregistret på film fra det gamle Hjørring amt.
  • Et stort personregister samt registre over døbte og viede i kirkebøgerne fra deres start til ca. 1812.
  • Slægtsbøger og kopier af slægtsoplysninger.
  • Registre til godsskifteprotokoller i Vendsyssel.
  • Skøde – pante og realregistre fra Hvetbo Herred.
  • En stor samling af fotografier af personer og ejendomme.
  • En stor samling gårdmalerier.
  • Aviser og avisudklip fra Hvetbo Herred.

Prisliste for arkiv:

Fotokopi / PrintS/H, A42,00 kr.
 S/H, A35,00 kr.
 Farve, A45,00 kr.
 Farve, A310,00 kr.
   
Fotografi/e-arkivalierPrint af eksisterende fil på alm. papir [1]10,00 kr.
(alle priser pr. kopi)Print af eksisterende fil på foto papir15,00 kr.
 Kopi af eksisterende fil (JPG eller PDF) [2]20,00 kr.
 Ny scanning af foto, glasplade o. lign.[3]20,00 kr.
 Køb af CD/DVD til brug for kopier20,00 kr.
 Fil til publikation (>300 i ppi opløsning)[4]100,00 kr.
 Timesats for evt. arbejde derudover400,- kr.
NB! – generelle bestemmelser for anvendelse af Egnssamlingens materialer
Fotografier, billeder, e-arkivalier og andet materiale fra arkivets samlinger må kun  gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes. En entydig reference til gnssamlingen kunne f.eks. være: egnssamlingen.dk
Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og Egnssamlingen skal angives som kilde. 
Egnssamlingen skal desuden modtage to eksemplarer af den publikation, hvori materialet anvendes.
Tilladelsen gælder kun det formål, der er aftalt.
I tilfælde af copyright betales afgiften af rekvirenten.

[1] D.v.s. fotografier eller e-arkivalier, der allerede forefindes hos Egnssamlingen som digital fil (på GUEST nettet)
[2] Køber medbringer selv medie, f.eks. USB stick
[3] Når Egnssamlingen skal skabe ny, digital fil ud fra analogt medie (foto, arkivalie/dokument o. lign.)
[4] Når Egnssamlingen skal skabe ny, digital fil i høj opløsning til publikationer – NB: husk at oplyse om ophavsret