Stationsvej

Hjørring- Løkken- Aabybro banen blev indviet i 1913 og den fungerede til 1963. Anlæggelsen af banen betød et væsentligt fremskridt for de nye stationsbyer.Pandrup Station var den største på strækningen … Læs mere

Østrupvej

Østrup er det åbne landområde syd for Saltum. Landskabets nordlige del er morænedannelser fra sidste istid for ca. 18000 år siden. Den sydligste del er det flade landskab, som stenalderhavet … Læs mere

Tinghøjgade

Gaden har navn efter Tinghøj ,som blev benyttet som Hvetbo Herreds tingsted i en lang årrække frem , til det blev flyttet i 1687. Hvornår man begyndte at bruge denne … Læs mere

Th. Jensensvej

Thomas Jensen, kaldet “Malt- Thammes”, havde en ejendom, hvor Ths. Jensens Vej nu ligger. Ejendommen blev nedrevet i 1934 for at give plads til det nye posthus. Sparekassen, som også … Læs mere

Støvesvej

Vejen har navn efter Christian Støve, som levede fra 1905-1937. Han fik navnet Støve ved sin konfirmation. Han var fra gården “Støve”, som lå, hvor Plantørboligen ligger.

Storgaardsvej

Storgaard eller Saltumgaard, som den hed før i tiden, er en gammel selvejergård, der i det attende århundrede tilhørte medlemmer af de ansete vendsysselske bondeætter Kjærulf og Mørk.På gårdens grund … Læs mere

Slotsvej

På vejen ligger et hus, som benævnes “Slottet”. Man ved ikke nøjagtig, hvoraf navnet stammer. Det oprindelige “Slottet” blev nedrevet o. 1850. Dette billede er fra ca. 1900. Et sagn … Læs mere

Saltum Strandvej

Vejen går fra Saltum Kirke til Faarup Strand. I 1965 blev den rettet ud og asfalteret af Saltum-Hune kommune. Ved kommunesammenlægningen fik den navnet Saltum Strandvej.I ”Gullaschtiden” var der planer … Læs mere

Sigsgaardsvej

Sigsgaard nævnes allerede i 1604. Den hørte under skiftende større gårde og solgtes 1810 til selveje. På marken vest for gården afholdtes Jetsmark Efteraarsmarked med kreaturer og får. Navnet ændredes … Læs mere

S. J. Hvarregaardsvej

Vejen i Hune har navn efter S.J. Hvarregaard, som ejede gården. I 1980 påbegyndtes udstykningen af ejendommens jord.