Bundgaardsvej

Store dele af Saltum ligger på det der udgjorde Bundgaards jorder. Bundgaard nævnes i tingbogen i 1634 og tilhørte i 1660 Kronen. Det blev senere udlagt som ryttergods. Gården ejedes

Brødslevvejen

Vejen går gennem området Brødslev. Navnet kommer af Brod, med endelsen -lev, som betyder noget der er efterladt, altså Brods arvegods. Af byerne i sognet synes Brødslev at have taget

Brogaardsgade

Brogaardene bestod af Øster- og Vester Brogaard. Øster Brogaard, som stadig eksisterer, tilhørte i 1631 Dorte Budde til Oxholm. Gården blev i 1810 solgt til selveje. Vester Brogaard tilhørte i

Bransagervej

Bransagervej ligger i Pandrups industrikvarter, hvor tidligere gården Bransager lå. Der er stadig en rest tilbage af gårdens lade.

Borup

Borup betyder den af Bo eller Bue foretagne udflytning. Det menes, at bebyggelsen altid har bestået af to gårde: Øster Borup og Vester Borup. Øster Borup fik selveje i år

Bondagervej

Navnet kommer fra Bondagerhøj, der er beliggende et par hundrede meter fra Guldagerhøj. Bondagerhøj skønnes at være fra yngre stenalder eller ældre bronzealder. I tidens løb er der sket stor

Bodilsvej

Vejen har navn efter den ene af titelfigurerne i Thomas Olesen Løkkens delvis selvbiografiske roman “Klavs Bjerg og Bodil”. Først i bogen står der: “Mindet om min mor tilegnet“. Olesen

Blokhusvej

Blokhusvej går fra Pandrups hovedgade Bredgade til den når Kvorupvej. Navnet Blokhus stammer fra et blokhus, som antages at være opført omkring 1580 af Ingebord Skeel til Voergaard og Asdal.

Bendersvej

Vejen har navn efter fabrikant Bender, som havde sommerhus på nordsiden af nedkørslen til Blokhus Strand vest for Karnappen.

Assenbækvej

Assenbækvej begynder ved krydset midt i Vester Hjermitslev og går østpå til Assenbæk, som også hedder Tiendebæk. Bækken dannede afløb fra Ingstrup Sø. og i 1800-tallet blev den uddybet til