Udgivelser

Egnssamlingen udgiver løbende publikationer af lokalhistorisk karakter, og det drejer sig om følgende: 

Seneste udgivelse af Egnssamlingens årsskrift, marts 2023. Forsidebilledet er Skæg-Jerriks gravhøj i Sdr. Saltum.

Årsskriftet

Egnssamlingen har udgivet et årsskrift siden 1990, som alle medlemmer af vores Støtteforening får tilsendt efter udgivelse ultimo marts måned.

Igennem ganske mange år er der således skrevet en række artikler om spændende emner, som har rod i vort lokalområde – artikler, hvis indhold efterfølgende registreres i vort registreringssystem, hvorefter det afspejles i almindelige søgninger på søgeportalen arkiv.dk

Til information kigger vi altid efter potentielle artikler til årsskriftet, så HVIS du måtte have et emne eller en artikel, så fremsend den til Egnssamlingen via email til: .
Aftalte emner til et årsskrift skal være os i hænde senest i december måned – endnu ikke aftale emne før den tid.

Vil du søge i opdateret indeks for 1990-2022? – tryk her!

Oversigt over hidtil udgivne årskriftertryk her

Heldigvis er årsskriftet et eftertragtet skrift, og det betyder at visse årgange er udsolgt – hvilket fremgår af følgende dette dokument: se alle hidtil udgivne årsskrifter her!

Ugespot

Egnssamlingen har lige siden 1977 leveret en række artikler af lokalhistorisk karakter til Lokalavisen Nordvestvendsyssel, der er et ugeblad under Nordjyske koncernen.

I de seneste år har vi hver uge offentliggjort disse “spots” på forsiden af vor hjemmeside, og efterfølgende har vi også omtalt den på vores Facebook side, som du finder ved at trykke her.

Det er efterhånden blevet til over tusinde lokalhistoriske spots, og dem er vi i fuld gang med at scanne og registrere, således at disse artikler, sammen med årsskrifttsartiklerne, vil være søgbart ved almindelige søgning på hjemmesiden arkiv.dk

Andres udgivelser og brug af Egnssamlingens fotografier?
Egnssamlingen arbejder gerne sammen med forfattere af artikler, som gerne vil benytte sig af vore fotografier.
Af samme grund har vores prisliste et fast punkt desangående, som siger en pris á 100 kr. pr. stk for en digital kopi.

Og – bruges vores fotografier i publikationer gælder der de sædvanlige regler om ophavsret, som kræver korrekt henvisning til Egnssamlingen – og i den sammenhæng er den entydige reference denne: egnssamlingen.dk