Støtteforeningen

I 1985 oprettedes en støtteforening, hvor medlemmerne via kontingentet støtter op om det lokalhistoriske arbejde. Per marts 2016 er der 1.236 medlemmer inkl. sponsorer, der hver især bidrager med midler til materialer og projekter, der ad hoc iværksættes for at understøtte Egnssamlingens arbejde.

Støtteforeningen gennemfører adskillige aktiviteter – der i blandt:

 • Arbejdende værksteder – hver tirsdag formiddag kl. 9-12 på Faarupvej 2a, kun afbrudt af kaffepause kl.10…
 • Udgivelse af årsskrifter – som rummer interessante lokalhistoriske bidrag af egnens historie
 • Foredrag – med udgangspunkt i den lokale historie
 • Aktivitetsdage – for ‘børn i alle aldre’. Hver tirsdag i skolernes sommerferie samt i efterårsferien

Hvad koster et kontingent? Per 1. januar 2023 er den:

 • 150 kr. for enlige
 • 225 kr. for ægtepar/familie
 • 300 kr. for institutioner

Støtteforeningen – hvordan bliver jeg medlem?

Du kan melde dig ind i Egnssamlingens Støtteforening på flere måder som beskrevet nedenfor.  Prisen for et medlemskab vil fremgå af hjemmesiden, der beskriver Støtteforeningen.

Som medlem af Støtteforeningen har du disse fordele:

 • Årsskrift – du får Egnssamlingens årsskrift (hvis det skal fremsendes, betaler du selv porto)
 • Nyhedsbrev – du får tilsendt et eller flere nyhedsbreve om året, der fortæller om Egnssamlingens liv & levned samt de aktiviteter og projekter, som vi har på bedding

Du kan melde dig ind i Støtteforeningen på følgende måde:

 • Via e-bank – her kan der laves en almindelig pengeoverførsel til nedenfor stående konto og med en tekstbesked om, at du ønsker medlemskab af Støtteforeningen. Reg. nr. 9070 Konto nr. 156 44 14650
 • Via mail – skriv en mail til
  Her vil vi bede dig oplyse navn, adresse samt e-mail og tlf. nr. – og vi vil bede dig skrive, at du ønsker medlemskab af Støtteforeningen
 • Faarupvej 3 – men du kan naturligvis også kigge forbi receptionen på Faarupvej 3, hvor der findes en formular, der kan udfyldes, og hvor du kan betale kontant for medlemskabet

Hvis man ønsker at støtte Egnssamlingens arbejde med en pengegave kan denne indbetales på Støtteforeningens konto i Sparekassen Danmark – reg.nr. 9070, og konto nr. 156 44 14650

Klik på kategorien “Beretning” for at se alle beretninger

Klik på kategorien “Referat” for at se alle referater fra generalforsamlinger