Stednavne

Stednavne – byer, veje og gader

Herunder findes en kort beskrivelse af alle stednavne, som vi har arbejdet med i vort arkiv.

 • Aldershvilevej

  Aldershvilevej

  Vejen udgår fra Nørregade i Kaas og gik oprindelig til gården Aldershvile, indtil Omfartsvejen blev lavet først i 1970’erne. Kun en sti fører til Aldershvilevej ud til Omfartsvejen. Aldershvile er

  Læs mere: Aldershvilevej
 • Alstrupvej

  Alstrupvej

  Vejen går fra Vester Hjermitslev til den går over i Horsedalsvej.Navnet kan afledes af navnet Alf.Alstrup Sogn er det mindste sogn i Hvetbo Herred. Ved udskiftningen i 1799 var sognet

  Læs mere: Alstrupvej
 • Anders Højens Vej

  Anders Højens Vej

  Anders Højens Vej ligger i Blokhus, men navnet stammer fra landbrugsejendommen ”Højen” i Hune, som i gammel tid var en kongsgaard og hørte under Lundergaard. Den blev i 1802 købt

  Læs mere: Anders Højens Vej
 • Ankerhusvej

  Ankerhusvej

  Vejen har navn efter sommerhuset ”Ankerhus”, som ligger i første klitrække. Det blev opført i 1917 som sommerbolig for Kaptain Rechnetzer. Senere blev det købt af eternitfabrikken i Aalborg til

  Læs mere: Ankerhusvej
 • Assenbækvej

  Assenbækvej

  Assenbækvej begynder ved krydset midt i Vester Hjermitslev og går østpå til Assenbæk, som også hedder Tiendebæk. Bækken dannede afløb fra Ingstrup Sø. og i 1800-tallet blev den uddybet til

  Læs mere: Assenbækvej
 • Axel P. Jensensvej

  Axel P. Jensensvej

  Axel P. Jensen havde sin barndom i V.Hjermitslev, hvor hans far var lærer. Efter sin konfirmation kom han i malerlærer i 3 år og sluttede med udmærkelse. Efter at have

  Læs mere: Axel P. Jensensvej
 • Bellevueparken

  Bellevueparken

  Bellevue Strandpavillon blev bygget i 1934 og blev nedrevet i 1967. Den blev bygget af murermester Kirkebak i Hune. Hver aften i turistsæsonen var der musik, optræden og dansant. Bellevue

  Læs mere: Bellevueparken
 • Bendersvej

  Bendersvej

  Vejen har navn efter fabrikant Bender, som havde sommerhus på nordsiden af nedkørslen til Blokhus Strand vest for Karnappen.

  Læs mere: Bendersvej
 • Bisgårdsvej

  Bisgårdsvej

  Vejen har navn efter Niels Chr. Pedersen Bisgaard, som ejede gården Bisgaard, der er beliggende på Blokhusvej. Gården er allerede nævnt i 1562 og var før reformationen underlagt Børglum bispestol.I

  Læs mere: Bisgårdsvej
 • Bleggravsvej

  Bleggravsvej

  Ordet Bleggrav kommer af ”blege”, der betyder kalkjord, og bleggrav betyder altså kalkgrav. Der fandtes allerede i i det 15. århundrede 2 gårde, Vester Bleggrav og Øster Bleggrav. Fra 1876

  Læs mere: Bleggravsvej
 • Blokhusvej

  Blokhusvej

  Blokhusvej går fra Pandrups hovedgade Bredgade til den når Kvorupvej. Navnet Blokhus stammer fra et blokhus, som antages at være opført omkring 1580 af Ingebord Skeel til Voergaard og Asdal.

  Læs mere: Blokhusvej
 • Blystøbervej

  Blystøbervej

  Blystøberfaget er et ældgammelt håndværk, som i mange århundreder har forsynet danske kirker med smukke og stærke tagdækninger.Familien Hermansen var i generationer kendt som dygtige bygningshåndværkere i Pandrup. Der var

  Læs mere: Blystøbervej
 • Blæshøjvej

  Blæshøjvej

  Vejen går fra rundkørselen ved Saltum Kirke og ender midt i V. Hjermitslev.Den har navn efter Blæshøj, som ligger tæt på vejen. Der er kun en mindre delaf højen tilbage

  Læs mere: Blæshøjvej
 • Bodilsvej

  Bodilsvej

  Vejen har navn efter den ene af titelfigurerne i Thomas Olesen Løkkens delvis selvbiografiske roman “Klavs Bjerg og Bodil”. Først i bogen står der: “Mindet om min mor tilegnet“. Olesen

  Læs mere: Bodilsvej
 • Bondagervej

  Bondagervej

  Navnet kommer fra Bondagerhøj, der er beliggende et par hundrede meter fra Guldagerhøj. Bondagerhøj skønnes at være fra yngre stenalder eller ældre bronzealder. I tidens løb er der sket stor

  Læs mere: Bondagervej
 • Bonkenvej

  Bonkenvej

  Bonken er navnet på et lille landområde beliggende på sydranden afSaltum Bakkeø begyndende ved Bjerget og til Sdr. Saltum. Området har væretbeboet siden stenalderen, hvilket bekræftes af fund af stolpehuller

  Læs mere: Bonkenvej
 • Borup

  Borup

  Borup betyder den af Bo eller Bue foretagne udflytning. Det menes, at bebyggelsen altid har bestået af to gårde: Øster Borup og Vester Borup. Øster Borup fik selveje i år

  Læs mere: Borup
 • Bransagervej

  Bransagervej

  Bransagervej ligger i Pandrups industrikvarter, hvor tidligere gården Bransager lå. Der er stadig en rest tilbage af gårdens lade.

  Læs mere: Bransagervej
 • Briketvej

  Briketvej

  I 1925 påbegyndtes bygningen af Briketfabrikken, og i 1926 startede man med fremstilling af briketter produceret af tørvejord. Arbejdsmetoden var enestående i verden i 30-erne. Under 2. verdenskrig blev der

  Læs mere: Briketvej
 • Brogaardsgade

  Brogaardsgade

  Brogaardene bestod af Øster- og Vester Brogaard. Øster Brogaard, som stadig eksisterer, tilhørte i 1631 Dorte Budde til Oxholm. Gården blev i 1810 solgt til selveje. Vester Brogaard tilhørte i

  Læs mere: Brogaardsgade
 • Bryggerivej

  Bryggerivej

  Bryggeriet i Pandrup blev opført i 1896 af lærer Jacobsen, der på grundaf sygdom måtte opgive lærergerningen. Senere blev Marinus Fruensgaard ejer ogefter ham hans søn Charles Fruensgaard, som havde

  Læs mere: Bryggerivej
 • Brødslevvejen

  Brødslevvejen

  Vejen går gennem området Brødslev. Navnet kommer af Brod, med endelsen -lev, som betyder noget der er efterladt, altså Brods arvegods. Af byerne i sognet synes Brødslev at have taget

  Læs mere: Brødslevvejen
 • Bundgaardsvej

  Bundgaardsvej

  Store dele af Saltum ligger på det der udgjorde Bundgaards jorder. Bundgaard nævnes i tingbogen i 1634 og tilhørte i 1660 Kronen. Det blev senere udlagt som ryttergods. Gården ejedes

  Læs mere: Bundgaardsvej
 • Cannerslundvej

  Cannerslundvej

  Vejen har navn efter ejendommen ”Cannerslund”,som blev opført i 1905 af et ægtepar ved navn Olsen. De havde tidligere haft en gård i Kvorup. I 1928 overtog dyrlæge Sørensen huset.I

  Læs mere: Cannerslundvej
 • Dommerborgvej

  Dommerborgvej

  Dommerborg er navnet på et område og også på en ejendom. Oprindelig bestod Dommerborg af tre huse og navnet forekommer første gang i år 1700. Ejendommen ”Dommerborg” er en slægtsejendom,

  Læs mere: Dommerborgvej
 • Fruensgaardsvej

  Fruensgaardsvej

  Fruensgaard nævnes i tingbogen fra 1653. Navnets oprindelse er ubekendt, men det antages, at gården har tilhørt Vor Frue Kloster i Ålborg. Senere tilhørte den Lundergaard. Fruensgaard blev delt i

  Læs mere: Fruensgaardsvej
 • Fælledvej

  Fælledvej

  Oprindelig lå Saltums gårde samlede omkring Fælleden, hvor der var gadekær og fælles lergrav. Udskiftningen fandt sted i 1795.Senere blev Fælleden brugt som losseplads.

  Læs mere: Fælledvej
 • Gammelgaardsvej

  Gammelgaardsvej

  Gammelgaard i Kaas var en halvgård under Oksholm. Den overgik til Selveje 1823.

  Læs mere: Gammelgaardsvej
 • Gl. Jacobsvej

  Gl. Jacobsvej

  Gl. Jacob hed Jacob Christian Nielsen og var født i 1864. Han blev ogsåkaldt Jacob Bøssemager.

  Læs mere: Gl. Jacobsvej
 • Gl. Toftegaardsvej

  Gl. Toftegaardsvej

  I midten af 1500-tallet tilhørte Toftegaard Børglum Kloster. I grevefejdens tid beboedes den af en mand ved navn Svend Rød, der sammen med sin hustru og deres ældste søn i

  Læs mere: Gl. Toftegaardsvej
 • Grønhøj Strandvej

  Grønhøj Strandvej

  Grønhøj bestod førhen af nogle småhuse, hvis beboere delvis ernærede sig af fiskeri. Ved nedkørslen til stranden lå et hus kaldet ”Pakhuset”, som benyttedestil beboelse og pakhus, da ejeren af

  Læs mere: Grønhøj Strandvej
 • Holstvej

  Holstvej

  Carl Holst blev strandkontrollør i Blokhus i 1838, og i 1852 fik han tillige stillingen som opsynsmand ved redningstjenesten. Skønt han var københavner, levede han sig fuldkommen ind i det

  Læs mere: Holstvej
 • Horsedalsvej

  Horsedalsvej

  Vejen har fået navn efter dalen Hosedal, der går fra Saltum Torp og udmunder bag mejeriet, som blev nedlagt først i 1970erne. Man gav vejen navnet Horsedalsvej efter det gamle

  Læs mere: Horsedalsvej
 • Jens Bærentsvej

  Jens Bærentsvej

  Vejen har navn efter Jens Bærent, som var landmand og fisker. Billedet viser Jens Bærent og Karen f. Reumert ved byggeri i Blokhus d.26-9 1946.

  Læs mere: Jens Bærentsvej
 • Jerriksvej

  Jerriksvej

  Erik Chr. Sørensen, kaldet “Skæg-Jerrik”, var en særpræget og belæst mand, som levede fra 1834 til 1915.Han interesserede sig bl.a. for politik og samfundsforhold. Han stiftede “Hvetbo Herreds Landbrugsfond”. Han

  Læs mere: Jerriksvej
 • Kettrupvej, Ingstrup

  Kettrupvej, Ingstrup

  Kettrup består af Søndre og Nørre Kettrup. Søndre Kettrup er resten afden gamle Kettrup Kirkeby. Kettrupgaard ligger i Nørre Kettrup. Kettrup vartidligere et sogn, som blev udslettet ved sandflugten. I

  Læs mere: Kettrupvej, Ingstrup
 • Kirkevej

  Kirkevej

  Hune Kirke er påbegyndt i 1100 tallet. De gamle træskærerarbejder er fra 1400 tallet, prædikestolen fra 1600 tallet og kirkens inventar næsten ligeså gammelt. Der hænger to skibsmodeller under loftet.

  Læs mere: Kirkevej
 • Kridtvej

  Kridtvej

  Omkring år 1900 var der en del kalkværker i egnen ved Moseby. Inden kalkbrændingen kunne foregå, måtte kridtet kastes op fra gruberne og blev derefter kørt ud på en jævn

  Læs mere: Kridtvej
 • Ludvigsvej

  Ludvigsvej

  Vejen er en sidegade til Kirkevej i Hune og har navn efter Smedemester Ludvig Hvarregaard. Interiør fra Ludvig Hvarregaards smedie. Til venstre ses Jens Højen,senere cykelhandler i Hune. I midten

  Læs mere: Ludvigsvej
 • Morten Nielsensvej

  Morten Nielsensvej

  Vejen har navn efter Morten Nielsens der ejede gården “Risen”, han købte ejendommen sidst i 1800-tallet. Gaarden “Risen” ligger lige opad vejen. Gården overgik senere til to af hans ti

  Læs mere: Morten Nielsensvej
 • Møllevej

  Møllevej

  Vejen har navn efter Blokhus Mølle, som nævnes i 1688. Det anføres i modelbogen, at Peder Larsen Hollænder eller Holm på Holmen havde en vejrskvatmølle her, som dog kun kunne

  Læs mere: Møllevej
 • N. S. Larsensvej

  N. S. Larsensvej

  Vejen har navn efter Niels Severin Larsen, kaldet Bette Lassen, som ejede og drev Hotel Nordsøen. Hotellet bestod af flere bygninger, forrest ud mod vejen lå hovedbygningen. I den lå

  Læs mere: N. S. Larsensvej
 • Nielsmindevej

  Nielsmindevej

  Vejen har navn efter Niels Peter Christensen, som i 1905 byggede hus i Saltum, det nuværende “Bindestuen”. Der startede han en urmagerforretning, som efterhånden blev kendt i hele landsdelen.Da N.

  Læs mere: Nielsmindevej
 • Nolsvej

  Nolsvej

  Nols Sø med Saltum Kirke og Præstegård i baggrunden o. 1950 Nols menes at have fået sit navn efter Saltum kirke, der i den katolske tid var indviet til Sct.

  Læs mere: Nolsvej
 • Peder Madsensvej

  Peder Madsensvej

  Peder Madsens gård lå bagved det daværende ”Nordsøen” midt i Blokhus. Gården er nedrevet, og der er parkeringsplads på tomten. Peder Madsen opførte garager, som blev udlejet til sommerhusbeboernes biler.

  Læs mere: Peder Madsensvej
 • Plantørensvej

  Plantørensvej

  Plantørboligen blev opført i 1895. Tæt ved ligger en gravhøj. Blokhus Klitplantage er for størstedelens vedkommende købt og tilplantet i årene fra 1895-1910. Plantagen, som er 642 ha stor, forvaltes

  Læs mere: Plantørensvej
 • Præstegaardsvej

  Præstegaardsvej

  Indgangsparti til Ingstrup Præstegård o.1960. Oprindelig var Ingstrup Præstegaard en herregård af røde sten og med voldgrave omkring. Den havde status af kongsgård, og det vides, at Christian d. 3.

  Læs mere: Præstegaardsvej
 • Rødhus Kirkevej

  Rødhus Kirkevej

  Rødhus Kirke fotograferet 1978. Rødhus Kirke blev indviet d. 19. oktober 1913. Arkitekt var Valdemar Schmidt, København. Byggeriet blev betalt af egnens beboere.I området var der i middelalderen en landsby.

  Læs mere: Rødhus Kirkevej
 • S. J. Hvarregaardsvej

  S. J. Hvarregaardsvej

  Vejen i Hune har navn efter S.J. Hvarregaard, som ejede gården. I 1980 påbegyndtes udstykningen af ejendommens jord.

  Læs mere: S. J. Hvarregaardsvej
 • Saltum Strandvej

  Saltum Strandvej

  Vejen går fra Saltum Kirke til Faarup Strand. I 1965 blev den rettet ud og asfalteret af Saltum-Hune kommune. Ved kommunesammenlægningen fik den navnet Saltum Strandvej.I ”Gullaschtiden” var der planer

  Læs mere: Saltum Strandvej
 • Sigsgaardsvej

  Sigsgaardsvej

  Sigsgaard nævnes allerede i 1604. Den hørte under skiftende større gårde og solgtes 1810 til selveje. På marken vest for gården afholdtes Jetsmark Efteraarsmarked med kreaturer og får. Navnet ændredes

  Læs mere: Sigsgaardsvej
 • Slotsvej

  Slotsvej

  På vejen ligger et hus, som benævnes “Slottet”. Man ved ikke nøjagtig, hvoraf navnet stammer. Det oprindelige “Slottet” blev nedrevet o. 1850. Dette billede er fra ca. 1900. Et sagn

  Læs mere: Slotsvej
 • Stationsvej

  Stationsvej

  Hjørring- Løkken- Aabybro banen blev indviet i 1913 og den fungerede til 1963. Anlæggelsen af banen betød et væsentligt fremskridt for de nye stationsbyer.Pandrup Station var den største på strækningen

  Læs mere: Stationsvej
 • Storgaardsvej

  Storgaardsvej

  Storgaard eller Saltumgaard, som den hed før i tiden, er en gammel selvejergård, der i det attende århundrede tilhørte medlemmer af de ansete vendsysselske bondeætter Kjærulf og Mørk.På gårdens grund

  Læs mere: Storgaardsvej
 • Støvesvej

  Støvesvej

  Vejen har navn efter Christian Støve, som levede fra 1905-1937. Han fik navnet Støve ved sin konfirmation. Han var fra gården “Støve”, som lå, hvor Plantørboligen ligger.

  Læs mere: Støvesvej