Cannerslundvej

Vejen har navn efter ejendommen ”Cannerslund”,som blev opført i 1905 af et ægtepar ved navn Olsen. De havde tidligere haft en gård i Kvorup. I 1928 overtog dyrlæge Sørensen huset.
I 1889 byggede man et forsamlingshus på Cannerslundvej. I 1905 overgik husets vestende til privatskole, som blev ledet af frk. Anna Kristensen. Fra 1930-1943 drev Ellen Eriksen skolen, indtil den overgik til den nyoprettede realskole.