Fjernsynsfabrikken

”Amerikansk tempo, sagde én ved rejsegildet i gaar – Nej, pandruptempo, replicerede en anden. Og noget er der om snakken.” Sådan stod der i en avisartikel fra Vendsyssel Tidende den 22. juni 1958, hvor rejsegildet for en ny TV fabrik i Pandrup blev beskrevet. Og ja, der var noget om snakken, for fabrikken blev rejst i et rasende tempo – blot 14 dage før var grunden blevet sat af, og nu var planen, at produktionen skulle starte en måned senere. Sådan!

Fjernsynsfabrikken midtfor t.v. i industrikvarteret i 1964 – Foto: Egnssamlingen

Forklaringen er, at man i Jetsmark Kommune var hårdt ramt af de strukturforandringer, som skete i 50’erne, hvor der generelt var stor søgning fra land imod by, hvor landbruget blev mekaniseret, og hvor den traditionelle tørveproduktion blev hårdt ramt af omlægning til f.eks. centralvarme og gaskomfur. Derfor talte man nogle år om ”arbejdsløshedsøer” i Danmark, og Jetsmark Kommune gik desværre ind og fik en solid førsteplads desangående. Derfor blev sagen diskuteret meget i Folketing, og der blev lavet flere tiltag til at skabe nye arbejdspladser. Således også med henblik på at få en fabrik for Tv-apparater, der var et forholdsvis nyt element i folks bevidsthed, og, på den tid, langt fra hvermandseje.

Fjernsynsfabrikken og industrikvarteret set fra øst – Foto: Egnssamlingen

Måden, som fabrikken blev sat i søen på, var ikke traditionelt, men den var prøvet af før med etablering af en tæppefabrik. Der skulle skaffes arbejdspladser, og kommunen havde etableret et Erhvervskontor, der stod bag byggeriet, og midlerne blev skaffet i et pengeinstitut via kaution fra en kreds af lokale borgere. Erhvervsrådet skulle således eje fabrikken, der skulle koste knap 100.000 kr., hvorefter den skulle udlejes til den virksomhed, der producerede TV apparaterne. Fabrikken blev tegnet af den lokale arkitekt Bent Sørensen, der formede en fabrikshal på 440 m2 med tilstødende 130 m2 til kontorer og kantine. Og til rejsegildet blev det med slet skjult stolthed pointeret, at der var plads ved siden af til en tredobbelt udvidelse. Kommunen havde nemlig solgt hele 5400 m2 jord til Erhvervskontoret lige nord for Pandrup – på det område, der nu hedder Gl. Industrivej.

Avisfotografi af fjernsynsfabrikkens indre med reoler af billedrør t.v.

”I amerikansk tempo” blev huset så rejst, og den 16. juni 1958 omtalte en anden avisartikel et belgisk firma, der skulle producere dele til TV apparaterne, som så skulle samles til apparater i Pandrup. 13 mænd og 4 kvinder skulle ansættes på fabrikken, og via en belgisk ingeniør skulle de omskoles til produktion af TV apparater. Endvidere fremgår det, at man fra lokal side havde pointeret eksistensen af en nyligt etableret formfinér fabrik, der kunne medvirke til at lave kabinet til TV apparaterne (ref. vort spot d. 26/4-16). Fire håndværksmestre var underleverandører, og produktionsselskabet blev meget begejstret for de fremsendte prøveeksemplarer. Så nu blev der visket i krogene om ekstra 40 arbejdspladser i Jetsmark – og alt sammen skulle være klar til produktion den 20.juli 1958.

Og her er det så, Arel Tv’et, og først producerede eksemplar findes hos Egnssamlingen – Foto: Egnssamlingen

Næste gang TV fabrikken er omtalt i aviserne er den 11. september, hvor det i to artikler omtales, at produktionen blev startet otte uger efter at man begyndte opførelse af fabrikken. Det var nu kendt, at selskabet Tepanco A/S, der holdt til i København, stod bag produktionen, og det var repræsenteret af direktør Axel Ludvigsen, der startede produktionen med arbejdsstyrke på 30-40 mand. Teknikerne var hovedsaligt hentet i København, men resten af personalet var lokale folk, der ifølge direktøren var ualmindeligt lærenemme og flinke. I det hele taget udtalte direktøren kun stor glæde ved at komme til Pandrup, hvor fabrikken blev modtaget med den allerstørste lokale støtte. Tepanco var således ganske fortrøstningsfuld, hvorfor selskabet allerede havde købt fabriksbygningen af Erhvervsrådet, og derudover havde man startet en lille udvidelse imod syd, hvor der skulle være plads til administration og beboelse.

Til sidst blev det omtalt, at der dagen i forvejen havde været premiere på det første TV apparat fra Pandrup, som i løbet af nogle uger ville blive fulgt op af en produktion på 150-200 apparater om ugen. TV apparaterne var af det belgiske Arel fabrikat, og Ludvigsen omtaler dem som værende af høj kvalitet, som senere er møntet på eksport. Og det med kvalitet, det blev der siden hen stillet spørgsmål til – men det vender vi tilbage til en anden god gang.

LCB Leif Clemmensen Byggeindustri og Fårup Aquapark og Sommerland A/S støtter også Egnssamlingens arbejde.