Forårets komme

Sjældne trækfugle slog sig ned allerede sidst i februar måned, nu vokser knopperne sig store på hækkens planter og fuglene kvidrer om morgenen, når man kommer ud – der er forårsfornemmelser i luften. Snart vil vi se landmændene spænde de store maskiner for, og i Egnssamlingen går vi i arkivet for at finde fotografier frem fra dengang, hvor redskaberne blev trukket
af heste.