Grønhøj Strandvej

Grønhøj bestod førhen af nogle småhuse, hvis beboere delvis ernærede sig af fiskeri.

Ved nedkørslen til stranden lå et hus kaldet ”Pakhuset”, som benyttedes
til beboelse og pakhus, da ejeren af Kettrupgaard drev skudehandel herfra.

Senere drev en købmand i Brødslev skudehandel på Norge med udskibning ved Grønhøj.