Kgl. priviligeret badning

Normalt har vi sagt, at badeferierne i Blokhus er foranlediget af det besøg, som Goldschmidt aflagde i Blokhus i sommeren 1865. Men er det nu hele sandheden? Faktisk har vi tidligere bragt en historie om, hvordan købmand Klitgaard i Blokhus flere gange fik besøg af kong Frederik VII, der også som kronprins yndede at besøge sine venner i Vendsyssel – herunder familien Klitgaard. Historien er bragt i vort årsskrift fra 2008, hvor Tage Klitgaard Fuur fortæller om de forfattere, der har besøgt Blokhus. Og heri står følgende.

Klitgaarden med kvistværelset, hvor Hostrup boede i 1850 – Foto: Egnssamlingen

Historien fortæller om forfatteren Jens Chr. Hostrups (”Eventyr på fodrejse”, ”Gjenboerne” m.fl.) tur til Vendsyssel i 1850, hvor han sammen med rejsekammerater er ankommet til Børglum Kloster. Her skal godsejer Rottbøll den følgende dag til Saltum, og han anbefaler følget at tage med, for der at fortsætte sin færd ud til Blokhus. Som sagt så gjort, og Hostrup kommer således til Blokhus, hvor han tilfældigvis ankommer en dag, hvor værten, købmand Klitgaard, er i festtøj. Klitgaard fortæller ham, at det er en gammel tradition, når en skude afgår fra stranden fuldt lastet med varer. Og Hostrup oplever således en festlig seance med omkring 100 mennesker på Blokhus Strand, der tager afsked med skibet ”Birgitte” og dets besætning.

Fru Christiane Klitgaard, hvis asparges behagede majestæten – Foto: Egnssamlingen

I selskab med familien Klitgaard hører Hostrup mange gode fortællinger bl.a. om dengang, hvor majestæten gik i vandet i Blokhus. Vi ved ikke helt, hvilket år det har været, men fortællingen er denne. Under snakken ved fru Klitgaards veldækkede bord, så fortælles om dengang, hvor hans majestæt mente, at fru Klitgaards grønne asparges rettelig burde spises med fingrene – hvilket han så gjorde. Efterfølgende blev det naturligvis skik og brug ved Klitgaards bord, at spise asparges med fingrene. Det var jo ”et dekret fra majestæten”, som alle måtte følge – således også Hostrup. FrVII – Kong Frederik VII, grevinde Danner og en af deres broholmer hunde

Kong Frederik VII, grevinde Danner og en af deres broholmer hunde

Og her kommer sønnen Niels så til at tale over sig – han skulle have sagt: ”Han har da ikke fået os til at bade i havet, vel far?” Et spørgsmål, som i første omgang blev tysset ned, men som kort efter følges op med et smil og den sjove fortælling om dengang, hvor hans majestæt fuldt påklædt gik i baljen blå, helt ud til livet, i følgeskab med en lakaj i fuld livré (uniform). Et sælsomt skue for øjet.

Badegæster i alm. beklædning til formålet – Foto: Egnssamlingen

Og en historie, som ganske givet er blevet genfortalt med bordet i Blokhus, og måske ikke mindst efter majestæten død i 1863, et par år før at Goldschmidt besøgte Blokhus. Så mon ikke, at den gode Goldschmidt, der jo var journalist og havde næse for gode historier, har hørt historien hos familien Klitgaard, som han besøgte? Og kunne historien have inspireret ham til at gentage seancen med sig selv i hovedrollen? Og for øvrigt – med tanke på kongens dekret om håndspisning af asparges, burde vi i Blokhus så ikke blive benådet med retten til ”kongelig privilegeret badning”?

Søren Ibsen ApS og Bindestuen støtter Egnssamlingens arbejde.

2017 – Uge 36