Axel P. Jensensvej

Axel P. Jensen havde sin barndom i V.Hjermitslev, hvor hans far var lærer. Efter sin konfirmation kom han i malerlærer i 3 år og sluttede med udmærkelse. Efter at have været ved faget i 7 år, lykkedes det ham at komme til Aalborg, hvor han blev dekorationsmaler. Senere kom han til Kerteminde, hvor han mødte Fritz Syberg, som opfordrede ham til at søge optagelse på Zartmanns Skole, hvor han var til 1911, da han rejste til udlandet.
I 1915 giftede Axel P. Jensen sig med en datter fra ”Vestrupgaard” ,hvorefter parret slog sig ned på Lien nær Pirupshvarre. Omkring 1930 fik familien tillige bolig i Virum.
Axel P. Jensen levede fra 1885-1972.