Beretning 2005

2005 vil blive husket som året, hvor lokalefællesskabet med Saltum Centralskole ophørte.
I ca. 25 år har Egnssamlingen nydt godt af lokalerne i skolens kælder og de tilstødende
gangarealer. Benyttelsen af kælderlokalerne gav stor tryghed for det lokalhistoriske arkiv
m.h.t. brandsikkerhed, og gangarealerne gav mulighed for en omfattende
udstillingsvirksomhed af museumsgenstande og billeder