Beretning 2015

Tiden flyver af sted, et år er ingen tid. Når vi det, vi gerne vil?
Det spørgsmål kan vi godt stille os, men har det nogen betydning?
Arbejdet i Egnssamlingen har jo ingen dato for afslutninger, men nogle gange sætter vi os et mål, og de fleste gange når vi det.