Ferbækudstykningen

Vi har tidligere dvælet ved udviklingshistorien bag de lokale sommerhuse, og her er et tillæg til den, hvis indhold vi har fået lov til at bringe af Ferbæk Ejerlaug. Det drejer sig om Ferbækudstykningen i Rødhus, hvis foregangsmand var fabrikant Frederik Obel fra Aalborg. Allerede i 1926 købte den unge Obel det, der dengang forekom at være en lille sommerhusgrund – den var kun 8.000 m2 stor, men så havde han også forkøbsret på et lignende areal i nærheden. På sin grund anlagte Obel i 1933 et for tiden moderne sommerhus, kaldet Ferborg. Huset var tegnet af hans svigerinde, den norske arkitekt Ingeborg Kraft, der tegnede huset i en for tiden så karakteristisk ”funktionalistisk” stil. En stil der går igen i arkitekt Carlo Odgaards sommerhus, som han byggede ikke så langt derfra kort efter besættelsen – det hus, der senere blev indrettet som Blokhus Vandrehjem.

Ferborg – Frederik Obels moderne sommerhus ”Ferborg” fra 1933 – Foto: www.ferbaek.dk

Obels forkøbsret til et andet stykke jord kom han ikke til at bruge – i stedet for erhvervede han i 1933 ejendommen ”Klitgården”, som lå nord for sommerhuset. Herved kom hans sommerparadis til at bestå af hele 300 tdr. land jord! Obel var dybt fascineret af naturen derude i klitten, hvor han tilplantede arealet og skabte friplads for dyrelivet. Som Obel senere selv beskrev det:

”Jeg har i sin Tid erhvervet disse Ejendomme, dels for at bevare dette Landskabs Skønhed og dels for der at skabe en fredhellig Plet ikke alene for mig selv men også til Dyrereservat, hvorved jeg bemærker, at jeg ikke driver Jagt på dette Areal men kun en Gang om Året foretager en nødvendig Beskydning af vildtet, navnlig for at holde Rævene borte.”

Klitgaarden – Frederik Obel købte i 1933 Klitgården og fik derved 300 tdr. land jord – Foto: www.ferbaek.dk

Obels moderne sommerhus fik vand fra en boring, der blev drevet af en gammel Ford T motor fra 1915. Motoren drev også en generator, hvorved der kom elektrisk lys i huset, og når Obel startede og passede og plejede denne motor, så iklædte han sig en blå kittel og omtalte sig selv som ”Hansen”. Og på den måde yndede tobaksvaredirektøren at kombinere oplevelser ude i naturen med små praktiske opgaver ved huset derude i Rødhus.

I 1970 dør Frederik Obel, og i 1972 gik hans besiddelser i arv til datteren Ingeborg Lehmann. På det tidspunkt var skatten på sådanne fritidsarealer imidlertid blevet ganske betragtelige, og derfor blev der hurtigt taget initiativ til at lave en skånsom udstykning af området, der passede til familiens syn på naturen. Det resulterede i, at landinspektør og arkitekt blev tvunget til at gå mangen en tur i området, før der blev sat rammer omkring de kommende sommerhuse. På det grundlag opstod så Ferbæk Ejerlaug med omkring 150 parceller, hvor sommerhusene er samlet omkring friarealer, hvor naturen fortsat sætter et afgørende præg på området.

Sparekassen Vendsyssel og Baggesen Begravelsesforretning & Stenhuggeri støtter også Egnssamlingens arbejde.