Fruensgaardsvej

Fruensgaard nævnes i tingbogen fra 1653. Navnets oprindelse er ubekendt, men det antages, at gården har tilhørt Vor Frue Kloster i Ålborg. Senere tilhørte den Lundergaard. Fruensgaard blev delt i 2 gårde, hvoraf den ene kom i selveje, medens den anden i 1847 blev solgt fra Lundergaard og udstykket.
Fruensgaard fik udstykningstilladelse i 1946 og udlængerne blev nedrevet. Stuehuset brændte en nytårsnat midt i 1980’erne og der er bygget et nyt hus på stedet.
Omkring år 2000 blev der lavet en større udstykning i forlængelse af Fruensgaardsvej.