Generalforsamling 2020, referat

Generalforsamlingen blev indledt af Lis Damgaard, der bød velkommen i egne lokaler.
Formanden for Egnssamlingens Støtteforening, Lis Damgaard orienterede om dagsordenen, og til første punkt vedr. valg af dirigent foreslog hun Helge Nielsen.
Helge Nielsen blev valgt, og han takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at vedtægterne vedr. annoncering 14 dage før var overholdt.