Kridtvej

Omkring år 1900 var der en del kalkværker i egnen ved Moseby. Inden kalkbrændingen kunne foregå, måtte kridtet kastes op fra gruberne og blev derefter kørt ud på en jævn plads ved kalkværket og spredt ud i nogle tommers tykkelse, hvorefter der blev slået vand over. Derpå æltede mandskabet materialet med deres store træskostøvler. Kalkovnen, der målte fire-fem meter i omkreds, kunne brænde et hundrede tønder kalk ad gangen. Ovnvarmen skulle op på 1400 grader i 30 timer inden kalken var brændt. Det var hårdt arbejde at tage kalken ud af ovnene. Til en enkelt kalkbrænding skulle bruges 40.000 tørv.