Kulturhus – Kro

Huset blev rejst som Saltum Forsamlingshus i 1902, hvor byens borgere købte andele i huset, og hvor det ved rejsegildet samme år så således ud:

Forsamlingshuset havde succes fra start, hvor byens foreningsliv benyttede lokalerne flittigt – måske især Borgerforeningen, hvis juletræsfest blev legendarisk.  Efter besættelsestiden, hvor tyskerne havde rekvireret bygningen til hovedkvarter, blev bygningen sat i stand og udvidet, således at den i tiden derefter så således ud:

Og husets store sal så således ud, når der var dækket op til spisning for 120 personer:

Desværre gik det som mange andre steder, hvor forsamlingshusene lukkede ned, og i Saltum blev huset i stedet for åbnet som Saltum Kro i 1968:

Men huset var ikke særlig synligt fra vejen, så det var svært at drive som kro. Efter adskillige værter, og selv om den lokale ungsom støttede husets diskotek, navnkundige Captain Haddock, så blev der sat en ende på krodriften i 2014, hvor huset blev solgt på tvangsauktion til naboen….

Og naboen var Egnssamlingen, der nu ejer huset og benytter dets store sal i sommersæsonen, bl.a. som café under Saltum Uldfestival, hvilket ses nedenfor – og i det hele taget til grupper over 40 personer, som besøger os.