Østrupvej Saltum

Østrup er det åbne landområde syd for Saltum. Landskabets nordlige del
er morænedannelser fra sidste istid for ca. 18000 år siden. Den sydligste del er det
flade landskab, som stenalderhavet udgjorde, da isen var smeltet bort.

Bebyggelserne ligger på kanten af Saltum bakkeø. Indtil 1841 var der sø, hvor Østrup Kær er nu. Der kan stadig findes østersskaller.
Området har været beboet siden stenalderen, hvad fund af flinteredskaber og flækker viser. Østrup bestod i 1690 af 6 gårde og 16 huse, hvoraf de to var jordløse. I 1661 var der 11 gårde og 4 huse. Østrups jorder blev udskiftet i 1795.
Det højeste punkt er Østrup Bakke, som er 72 m over havet