Præstegaardsvej

Indgangsparti til Ingstrup Præstegård o.1960. Oprindelig var Ingstrup Præstegaard en herregård af røde sten og med voldgrave omkring. Den havde status af kongsgård, og det vides, at Christian d. 3. tog ophold her under Grevens fejde.
Til præstegården hører en stor smuk have. Allerede i 1690 omtales en frugthave.
Der ligger en del gravhøje i området.