Sigsgaardsvej

Sigsgaard nævnes allerede i 1604. Den hørte under skiftende større gårde og solgtes 1810 til selveje. På marken vest for gården afholdtes Jetsmark Efteraarsmarked med kreaturer og får. Navnet ændredes senere til Jess Marked. Øst for gården anlagdes i 1833 en lille plantage med støtte fra “Det Kongelige Landhusholdningsselskab”.
Sigsgaard stuehus blev bygget i 1845 af Erik Christensen, og nedrevet i 2001. Under nedrivningen kunne man se at stuehuset var lavet af soltørrede lersten. Og som rammer i dørhullerne var brugt gammelt gen-brugstømmer, som var tildannet med skarøkse.
I 1952 udgravede arkæologer en storstensgrav fra jernalderen lige vest for hønsehuset i Sigsgaard. Og i 2011 blev der lige syd for den lille plantage “Lunden” fundet bebyggelsesspor.