Stationsvej

Hjørring- Løkken- Aabybro banen blev indviet i 1913 og den fungerede til 1963. Anlæggelsen af banen betød et væsentligt fremskridt for de nye stationsbyer.
Pandrup Station var den største på strækningen og rummede tillige bolig for stationsforstanderen. Desuden var der pakhus og svinefold, skifte- og rangerspor samt have til stationsforstanderen.