Tema: Den 5. maj

Datoen er i sig selv skælsættende for mange danskere, og når der så ganske
kort tid forud tilsyneladende sættes ild til Frihedsmuseet i København, så
bliver fokus på dagen så meget desto større. Den dag mindes vi afslutningen
af en mørk tid, hvor landet var underlagt tysk besættelse, og hvor regering
og folketing langt hen ad vejen samarbejdede med besættelsesmagten.