Th. Jensensvej

Thomas Jensen, kaldet “Malt- Thammes”, havde en ejendom, hvor Ths. Jensens Vej nu ligger. Ejendommen blev nedrevet i 1934 for at give plads til det nye posthus. Sparekassen, som også ligger på grunden, blev bygget i 1932.
I “Malt-Thammes” gamle hus var der plads til 15-16 børn, butik, posthus, maltgøreri og et mindre landbrug.