Alstrupvej

Vejen går fra Vester Hjermitslev til den går over i Horsedalsvej.
Navnet kan afledes af navnet Alf.
Alstrup Sogn er det mindste sogn i Hvetbo Herred. Ved udskiftningen i 1799 var sognet for størstedelen delt mellem Birkelse og Hammelmose.
Alstrup Kirke var oprindelig lille og uanselig, opført i romansk tid af granitkvadre.
Den bestod da kun af skib og kor. Ved middelalderens slutning blev skibet forlænget mod vest, murene forhøjedes og hvælvinger indbyggedes. Desuden opførtes tårn mod vest og våbenhus mod syd.
For flere århundrede siden kunne man ad Ryå sejle til Aalborg.