Anders Højens Vej

Anders Højens Vej ligger i Blokhus, men navnet stammer fra landbrugsejendommen ”Højen” i Hune, som i gammel tid var en kongsgaard og hørte under Lundergaard. Den blev i 1802 købt til selveje. I 1841 købte Anders Larsen Højen ejendommen.

I 1881 blev det gamle ”Højen” delt mellem 2 brødre med hvert et jordtilliggende på 12 tdr land. I 1972 blev”Højen” solgt til kommunen, som lod den udstykke til sommerhusområde. Omkring ”Højen” lå der tidligere omkring 50 gravhøje, hvoraf navnet er opstået.