Apoteket

Folketællingen fra 1860 viser, at der boede 4 personer i Apotekergården, mens der i 1870 boede 14 personer – familien Nansen samt ansatte. Også karl og tjenestedreng boede der, så der var tydelige tegn på landbrugsaktivitet på ejendommen.
Nansen blev i 1860 som 44-årig gift med Andrea Marie på 20 år.
I 1880 var der ifølge folketællingen 10 personer i husstan-den. Stadig landbrugsaktivitet.
Apoteker Nansen døde d. 10. oktober 1888.
Fru Nansen bortforpagtede apoteket til Ulrik Fritz Jakob Sprechler. Hun stod stadig i 1890 som ejerinde af apoteket.
I 1901 boede fru Nansen stadig i Apotekergården. Hendes datter Marie var gift med gårdforpagteren Johannes Michelsen. Apotekerbestyreren var nu Søren Bang. I alt 20 personer (de fleste børn) boede i ejendommen.
I 1906 havde fru Nansen fået titlen “Postekspeditør”.