Brogaardsgade

Brogaardene bestod af Øster- og Vester Brogaard. Øster Brogaard, som stadig eksisterer, tilhørte i 1631 Dorte Budde til Oxholm. Gården blev i 1810 solgt til selveje. Vester Brogaard tilhørte i 1697 Lundersgaard og blev i 1811 solgt til selveje. Der ligger nu et trælastfirma på grunden. Ved gården lå tidligere Jetsmark Søndre Skole.

På Brogaardsgade lå tidligere “Andelsmejeriet Brogaard”, som blev oprettet i 1908. På vejen findes et hus, som tidligere var kappelanbolig. Også en forhenværende jordemoderbolig findes.

N. Oves Manufakturforretning på Brogaardsgade i Kaas. Foto dateret til anden halvdel af 1920’erne.