Brødslevvejen

Vejen går gennem området Brødslev. Navnet kommer af Brod, med endelsen -lev, som betyder noget der er efterladt, altså Brods arvegods. Af byerne i sognet synes Brødslev at have taget mindst skade af sandflugten, hvilket til dels skyldes den høje belligenhed. I 1844 bestod Brødslev af 36 ejendomme. Der lå tidligere en købmandsforretning, der drev handel på Norge med udskibningssted ved Grønhøj. Købmandshandelen blev etableret i 1863 og nedlagdes i 1970.

Fotografi af Brødslev Købmandshandel. Til venstre kommis Anton Michelsen, Saltum, sammen med ukendte ved Otto Mønsteds margarinebil udenfor butikken. Ca. 1930.