Bundgaardsvej

Store dele af Saltum ligger på det der udgjorde Bundgaards jorder. Bundgaard nævnes i tingbogen i 1634 og tilhørte i 1660 Kronen. Det blev senere udlagt som ryttergods. Gården ejedes i det 19. århundrede af købmand Mogens Brix i Blokhus. I 1810 blev der solgt parceller fra gården, hvorefter andre parceller blev indkøbt, så at Bundgaard var den største gård i sognet. Bundgaardsvej består nu af parcelhuse.

Rejsning af vindmølle på Bundgaardsvej 12, ca. 1976.