Kettrupvej, Ingstrup

Kettrup består af Søndre og Nørre Kettrup. Søndre Kettrup er resten af
den gamle Kettrup Kirkeby. Kettrupgaard ligger i Nørre Kettrup. Kettrup var
tidligere et sogn, som blev udslettet ved sandflugten. I 1571 beordredes, at kirken
skulle nedbrydes, fordi sognefolkene var forarmede af sandflugt, og de skulle i
stedet søge Ingstrup Kirke. En del af stenene blev anvendt til opførelse af våbenhuset ved Ingstrup Kirke. Da ejeren af Kjettrupgaard ville bygge nyt våningshus
(stuehus),fik han tilladelse til at opbryde sten der. På kirketomten rejste Historisk
Samfund for Vendsyssel i 1929 en mindesten. I nyere tid har Kettrupgaard været
Drengehjem og er nu Ingstrup Efterskole.