Smedjen

Smedjen som den ser ud i dag

Smed Andersen boede på Vestergade 1 (nu Faarupvej 1), og her havde han sin smedje i den vestlige del af huset. Nedenfor ses smeden og hans familie foran huset, hvor smedjen lå i den højre del med port ud imod vest. I baggrunden bag rækværket ses Saltum Forsamlingshus, der nu tilhører Egnssamlingen.

Smedjen på Faarupvej 2a blev bygget i år 1900, måske fordi smed Andersen skulle bruge beboelsen alene til bolig. Smedjen står som den blev forladt i 1984, hvor Egnssamlingen overtog den – som en landsbysmedje med et indbo, der var typisk for en smedje midt i 1900-tallet.

Centralt i smedens arbejde var på den tid landbrugsmaskinerne samt arbejdshestene, der jævnligt skulle have nye sko. Her et billede af Ejnar Andersen, der er i gang med at sko en hest.

I dag er smedjen arbejdende værksted hver tirsdag formiddag kl. 9-12, hvor Egnssamlingens smede arbejder med jernstativer til havebrug. Derudover bruges smedjen på ”aktivitetsdage”, hvor f.eks. børn får lov til at smede jern sammen med smeden.