Nielsmindevej

Vejen har navn efter Niels Peter Christensen, som i 1905 byggede hus i Saltum, det nuværende “Bindestuen”. Der startede han en urmagerforretning, som efterhånden blev kendt i hele landsdelen.
Da N. P. Christensen overlod forretningen til sin søn, lod han bygge huset “Nielsminde” beliggende på hjørnet af Saltums hovedgade og vejen, som fik navn efter huset, som stadig er der.

N. P. Christensens Forretning på Søndergade i Saltum.