Peder Madsensvej

Peder Madsens gård lå bagved det daværende ”Nordsøen” midt i Blokhus. Gården er nedrevet, og der er parkeringsplads på tomten. Peder Madsen opførte garager, som blev udlejet til sommerhusbeboernes biler. Han solgte også mælk til dem fra stalddøren. Han udlejede desuden en båd. Peder Madsen gjorde tjeneste
ved Blokhus redningsvæsen. Folkestuen i gården var en overgang vel besøgt af egnens ungdom.

Billedet er fra Peder Madsens Folkestue ca. 1930-34.

Personerne er (fra venstre mod højre):
Niels Jensen (kunstmaler) med harmonika.
Chr. Sørensen (Hingelbjerg).
Karl Hansen ( forfatter) med mandolin.
Julius Nielsen. Blokhus.
Karl Pedersen, Hirtshals.
Alfred Nielsen.
Bruno Nielsen, Pirupshvarre.