Plantørensvej

Plantørboligen blev opført i 1895. Tæt ved ligger en gravhøj. Blokhus Klitplantage er for størstedelens vedkommende købt og tilplantet i årene fra 1895-1910. Plantagen, som er 642 ha stor, forvaltes af Naturstyrelsen. Da Staten opkøbte arealet, var det for at stoppe de store problemer med sandflugt. Der blev opkøbt en snes små landbrug. De gamle stednavne i skoven fortæller om dem.


Den første plantør var Niels Aalund 1894-1928,efterfulgt af Andreas Jeppesen
Schytte 1928-1943, Poul Plesner 1943-1972, William Rugtved 1972-1990, Per
Hyttel 1900-1996, Knud Larsen 1996-2007, Hans Brix Christensen 2006-2007,
Flemming Henriksen fra 2008.